Tạp chí khoa học giáo dục
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES

TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Thông tin chung
Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84.4) 39424183 - Fax: (84.4) 39424183
Website: jes.vnies.edu.vn
Thư điện tử: tapchikhoahocgiaoduc@gmail.com


Tổng biên tập: GS.TS. TRẦN CÔNG PHONG

Giấy phép xuất bản số 1768/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông Cấp ngày 22/11/2010

Tạp chí xuất bản mỗi tháng 1 kỳSỨ MỆNH, MỤC ĐÍCH
VÀ TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG


Tạo chí Khoa học Giáo dục là tạp chí học thuật về khoa học giáo dục của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam với sứ mệnh là công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tạp chí Khoa học Giáo dục được xuất bản từ năm 2005 với mã số ISSN 0868 - 3662, phát hành định kì ngày 30 hàng tháng

Mục đích hoạt động của Tạp chí Khoa học Giáo dục là hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo thông qua các chức năng cơ bản : 1/ Nghiên cứu hoạch định phát triển giáo dục và đào tạo 2/Xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học 3/Là kênh giao tiếp học thuật của cộng đồng nghiên cứu khoa học 4/Kiểm định chất lượng nghiên cứu khoa học thông qua quy trình phản biện 5/ Cơ sở dữ liệu tham khảo và trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai

Phạm vi công bố của Tạp chí Khoa học Giáo dục bao gồm các vấn đề nghiên cứu lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Việt Nam và thế giới

Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí Khoa học Giáo dục đều được phản biện kín theo một quy trình chặt chẽ, khách quan bởi các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Việt Nam và thế giớiMỤC LỤC CÁC SỐ PHÁT HÀNH