VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 123

Link tiếng anh | Mục lục

Nghiên Cứu:
d

 Xã hội phát triển, việc áp dụng các thành tựu của khoa học kĩ thuật ngày càng phổ biến hơn, đặc biệt với ngành Giáo dục và Đào tạo, công nghệ thông tin đã góp phần tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động dạy và học. Blended - learning (B-learning) là một hình thức dạy học khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt với những nước có nền giáo dục phát triển. Bài viết đề cập đến việc vận dụng mô hình B - learning trong  dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông. Trên cơ sở phân tích: Khái niệm B-learning; Cấu trúc của B-learning; Thế mạnh của B-learning trong dạy học, tác giả trình bày quy trình tổ chức dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo mô hình B-learning. 

Từ khóa: Mô hình B-learning; dạy học; Vật lí, trường phổ thông.

Mua bài
Mai

âd

Từ khóa: không

Mua bài