VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 125

Link tiếng anh | Mục lục

Nghiên Cứu:
Trần Huy Hoàng: Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

 Phát triển năng lực tự học (NLTH) cho học sinh (HS) trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông có vị trí quan trọng, góp phần đào tạo những con người năng động sáng tạo, có năng lực tự chủ. Do đó, trong quá trình dạy học Vật lí  nói riêng, dạy học ở trường phổ thông nói chung giáo viên cần định hướng, chỉ dẫn, tạo niềm đam mê cho HS, giúp HS tự giác, tự lập trong học tập. Sử dụng hợp lí sơ đồ tư duy (SĐTD) trong dạy học đem lại hiệu quả cao trong việc phát triển NLTH cho HS. Tuy nhiên, cần sử dụng phối hợp SĐTD các phương pháp và kĩ thuật dạy học khác nhau nhằm giúp HS phát triển toàn diện. Trên cơ sở đó, bài viết đề cập đến việc bồi dưỡng NLTH cho HS thông qua việc sử dụng SĐTD trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông.

Từ khóa: Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

Mua bài
a

Giáo dục nước ngoài

Từ khóa:

Mua bài