VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 126

Link tiếng anh | Mục lục

Nghiên Cứu:
Trần Huy Hoàng; Nguyễn Kim Đào. Vận dụng mô hình B-learning trong dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông

 Xã hội phát triển, việc áp dụng các thành tựu của khoa học kĩ thuật ngày càng phổ biến hơn, đặc biệt với ngành Giáo dục và Đào tạo, công nghệ thông tin đã góp phần tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động dạy và học. Blended - learning (B-learning) là một hình thức dạy học khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt với những nước có nền giáo dục phát triển. Bài viết đề cập đến việc vận dụng mô hình B - learning trong  dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông. Trên cơ sở phân tích: Khái niệm B-learning; Cấu trúc của B-learning; Thế mạnh của B-learning trong dạy học, tác giả trình bày quy trình tổ chức dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo mô hình B-learning. 

Từ khóa: Mô hình B-learning; dạy học; Vật lí, trường phổ thông.

Mua bài
Trần Kiều: Giải pháp giảm tình trạng thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường ở Ấn Độ và bài học kinh nghiệm

Ngày nay, Ấn Độ được thừa nhận là cái nôi của nguồn nhân lực có kĩ năng, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Với một mạng lưới các trường đại học và cao đẳng bao gồm các học viện tiêu chuẩn quốc tế cung cấp chất lượng giáo dục tốt với chi phí học tập và sinh hoạt thấp, Ấn Độ đang nổi lên là một điểm du học hấp dẫn đối với sinh viên quốc tế. Bài viết đề cập đến hệ thống giáo dục đại học ở Ấn Độ, đưa ra các giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường và rút ra một số bài học kinh nghiệm trong vấn đề giáo dục đại học tại nước này.

Từ khóa: Giải pháp giảm tình trạng thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường ở Ấn Độ và bài học kinh nghiệm

Mua bài
Trần Kiều: Một số điểm mới trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Trường phổ thông dân tộc nội trú là loại hình trường chuyên biệt có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng ở vùng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Mục tiêu của loại hình trường lớp này nhằm tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số và nguồn nhân lực có chất lượng cho miền núi. Vừa qua, ngày 15 tháng 01 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Trong khuôn khổ của bài viết, tác giả trao đổi và bàn luận một số điểm mới của quy chế này.

Từ khóa: Một số điểm mới trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Mua bài
Trần Huy Hoàng: Một số đề xuất bước đầu về phát triển năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh thông qua dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông

Phát triển năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học (NCKH) cho học sinh (HS) thông qua dạy học các môn khoa học tự nhiên nói chung và môn Hóa học nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển năng lực cho HS theo định hướng đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là vấn đề mới, khó nhưng rất thiết thực. Bài viết tập trung làm rõ quan niệm, cấu trúc, biểu hiện cụ thể năng lực tìm tòi NCKH của HS phổ thông và đề xuất ba biện pháp phát triển năng lực tìm tòi NCKH cho HS thông qua dạy học môn Hóa học ở trường trung học.

Từ khóa: Một số đề xuất bước đầu về phát triển năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học cho học sinh thông qua dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông

Mua bài
Nguyễn Thị Thu Hà. Thực trạng và giải pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ dân tộc thiểu số

Cán bộ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) được hiểu là những phụ nữ người DTTS, có chuyên môn, nghiệp vụ, được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội ở trung ương, tỉnh/thành, huyện/quận và xã/phường/thị trấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ DTTS bao gồm nhiều vấn đề nhưng trong phạm vi của bài viết, tác giả tập trung phân tích thực trạng về nội dung, chương trình, hình thức, điều kiện phương tiện và các chế độ cán bộ nữ DTTS được hưởng khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

Từ khóa: Cán bộ nữ; dân tộc thiểu số; đào tạo; bồi dưỡng.

Mua bài
Tần Huy Hoàng: Bố trí, sử dụng giáo viên ở trường tiểu học dạy học cả ngày tại các vùng khó khăn

Dạy học cả ngày là xu thế tất yếu của các trường tiểu học trên thế giới và Việt Nam. Những năm qua, Chương trình Đảm bảo Chất lượng Giáo dục trường học (SEQAP) của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được triển khai tại 36 tỉnh khó khăn nhất. Một trong những điểm quan trọng là vấn đề bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên tại các nhà trường phổ thông. Trong khuôn khổ của bài viết, tác giả đề cập đến tình hình bố trí và sử dụng giáo viên tại các trường tiểu học đang trong quá trình chuyển từ dạy học một buổi sang thực hiện dạy học cả ngày trong tuần. Trên cơ sở đó, đề xuất một số vấn đề liên quan đến chính sách đội ngũ giáo viên tiểu học tại các vùng khó khăn và trên phạm vi cả nước.

Từ khóa: Bố trí, sử dụng giáo viên ở trường tiểu học dạy học cả ngày tại các vùng khó khăn

Mua bài
Trần Kiều: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên trong khuôn khổ dự án giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

Việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên là một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong quá trình triển khai đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông của ngành Giáo dục. Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 đề xuất một số giải pháp góp phần tăng cường hiệu quả của nhiệm vụ bồi dưỡng cho giáo viên các trường trung học cơ sở thụ hưởng dự án và các trường trong cả nước. Qua đó, xây dựng kế hoạch phù hợp trong việc phát triển công tác bồi dưỡng giáo viên của toàn ngành gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Từ khóa: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên trong khuôn khổ dự án giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

Mua bài
Trần Kiều:Thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong phần Hóa học hữu cơ cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông miền núi phía Bắc thông qua DH dự án

Năng lực giải quyết vấn đề rất quan trọng trong quá trình dạy học Hoá học cho học sinh trong các trường trung học phổ thông. Trong chương trình Hóa học lớp 12, nội dung phần Hóa học hữu cơ thường gắn với các chất liên quan đến thực tiễn đời sống. Những tri thức này giúp học sinh có nhận thức về thế giới vật chất, góp phần tích cực trong hình thành nhân cách, phẩm chất của người lao động mới nhất là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Tác giả bài viết giới thiệu nội dung thiết kế và kết quả thực nghiệm bảng kiểm quan sát trong bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông miền núi phía Bắc.

Từ khóa: Thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong phần Hóa học hữu cơ cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông miền núi phía Bắc thông qua DH dự án

Mua bài
Trần Huy Hoàng: Một số khái niệm then chốt trong nghiên cứu về sự phù hợp của giáo dục đại học đối với thế giới việc làm

Cùng với sự mở rộng quy mô giáo dục đại học diễn ra trên toàn thế giới từ nửa sau của thế kỉ XX cho đến nay, vấn đề việc làm của sinh viên tốt nghiệp đã thu hút sự quan tâm của giới học giả cũng như các nhà làm chính sách. Bài viết hệ thống lại các khái niệm then chốt trong chủ đề nghiên cứu về sự phù hợp của giáo dục đại học đối với thế giới việc làm, bao gồm: Sơ lược về quá trình phát triển của chủ đề để biết được vị trí của nó trong lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục đại học; Phân tích các khái niệm và cách hiểu của những khái niệm này trong lĩnh vực nghiên cứu; Liên hệ về cách sử dụng các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu về sự phù hợp của giáo dục đại học đối với thế giới việc làm tại Việt Nam và khuyến cáo về sử dụng các khái niệm này. 

Từ khóa: Một số khái niệm then chốt trong nghiên cứu về sự phù hợp của giáo dục đại học đối với thế giới việc làm

Mua bài
Trần Huy Hoàng: Áp dụng các phương thức quản lí chất lượng trong quản lí chất lượng quá trình đào tạo ở các trường đại học hiện nay

 Quản lí chất lượng là phương thức quản lí theo chuẩn, được áp dụng trong quá trình sản xuất ngay từ những năm trước cách mạng công nghiệp và sau đó được áp dụng cho giáo dục đại học. Theo cấp độ phát triển, quản lí chất lượng bao gồm các phương thức quản lí từ thấp đến cao là: Kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và quản lí chất lượng tổng thể. Việc áp dụng phương thức quản lí chất lượng cụ thể ở trường đại học phụ thuộc phần lớn vào sự phù hợp giữa trình độ phát triển quản lí chất lượng của nhà trường với các đặc trưng cơ bản của từng phương thức quản lí chất lượng. Bài viết này đề cập đến khái niệm quản lí chất lượng ở trường đại học với các đặc trưng cụ thể của từng phương thức quản lí chất lượng, đề xuất các biện pháp áp dụng các phương thức quản lí chất lượng trong quản lí chất lượng quá trình đào tạo ở trường đại học hiện nay.

Từ khóa: Áp dụng các phương thức quản lí chất lượng trong quản lí chất lượng quá trình đào tạo ở các trường đại học hiện nay

Mua bài
Trần Huy Hoàng; Nguyễn Kim Đào. Vận dụng mô hình B-learning trong dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông

   Hệ thống giáo dục phổ thông (HTGDPT) là hệ thống bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân. Quá trình đào tạo được vận hành trong HTGDPT gồm nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi cấp học là một giai đoạn có mục tiêu và kế hoạch đào tạo cụ thể để đạt được một trình độ nhất định về văn hóa khoa học, kĩ năng, phẩm chất cũng như những hiểu biết về nghề nghiệp cho người học. Mỗi giai đoạn giáo dục và đào tạo đều có chức năng vừa chuẩn bị cho HS vào đời vừa chuẩn bị sản phẩm cho giai đoạn kế tiếp. Bài viết đề cập đến vấn đề cơ cấu khung của HTGDPT Việt Nam. Trong bài, tác giả trình bày: 1/ Sơ lược về HTGDPT; 2/ Các tiêu chí để một hệ thống giáo dục được xem là phù hợp với xu thế thời đại và vận hành có hiệu quả; 3/ Xu thế phát triển HTGDPT trên thế giới; 4/ Thực trạng hình thành và phát triển HTGDPT ở Việt Nam; 5/ Đề xuất cơ cấu khung của HTGDPT trong tương lai.

Từ khóa: Giáo dục; cơ cấu khung; hệ thống giáo dục; giáo dục phổ thông; giáo dục quốc dân.

Mua bài
Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN      1. Góp phần hệ thống hóa và phát triển lí luận về phát triển đội ngũ GVTH nói chung và phát triển đội ngũ GVTH người DTTS vùng Tây Bắc nói riêng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, trong đó có sử dụng các phương pháp tiếp cận mới:       - Tiếp cận phát triển nguồn nhân lực: Khai thác được tính ưu việt của mô hình phát triển nguồn nhân lực vào phát triển đội ngũ GVTH người DTTS: phối hợp giữa phát triển cá thể với phát triển đội ngũ, lấy phát triển cá thể GVTH người DTTS làm nền tảng cho phát triển đội ngũ GVTH người DTTS phù hợp với đặc thù của vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh đổi mới giáo dục.       - Tiếp cận năng lực: Quan tâm đến phát triển các năng lực nghề nghiệp chú trọng năng lực giảng dạy phù hợp với giáo dục đặc thù của vùng dân tộc thiểu số và yêu cầu đổi mới giáo dục.      - Tiếp cận đa văn hóa: Khai thác thế mạnh của môi trường giáo dục đa văn hóa, đa dân tộc vào phát triển đội ngũ GVTH người DTTS góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp GV nhằm đảm bảo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục của trẻ em DTTS.        2. Đánh giá được thực trạng đội ngũ GVTH người DTTS và thực trạng phát triển đội ngũ GVTH người DTTS vùng Tây Bắc, xác định được những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế trước yêu cầu đổi mới giáo dục; và yêu cầu đặc thù của vùng Tây Bắc.      3. Đề xuất được các nguyên tắc và 5 giải pháp phát triển đội ngũ GVTH người DTTS vùng Tây Bắc mang tính khoa học, phù hợp với đặc thù của vùng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, và có thể dùng để tham khảo đối với các vùng dân tộc thiểu số khác, đó là: (i) Xây dựng công tác qui hoạch phát triển đội ngũ GVTH người DTTS; (ii) Đổi mới tổ chức đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ GVTH người DTTS theo chuẩn nghề nghiệp phù hợp với giáo dục vùng dân tộc thiểu số; (iii) Đổi mới công tác sử dụng đội ngũ GVTH người DTTS theo năng lực nghề nghiệp phù hợp với tộc người và vùng miền; (iv) Tăng cường công tác kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ GVTH người DTTS theo chuẩn nghề nghiệp và điều kiện thực tế của các nhà trường; (v) Xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa phù hợp, sáng tạo và quan tâm về vật chất, tinh thần cho đội ngũ GVTH người DTT

Từ khóa: GDTT

Mua bài